top of page

Àrees d'actuació

 

Daktari solament presta serveis veterinaris als animals domèstics de les comunitats vivint a l'interior o a la perifèria de les zones protegides.

Es considera que son aquestes les que suporten la càrrega de conviure de forma directa i contiuada amb la fauna salvatge i amb la gestió de les àrees protegides. Alguns son els avantatges d'aqueta convivència però molts els desavantatges: malalties compartides entre la fauna i els animals domèstics, atacas dels depredadors a les persones i als animals, destrucció de collites, pèrdua de l'accés a bens ancestrals com son l'aigua, les pastures i  els recursos forestals i cinegètics.

logo Daktari.jpg
bottom of page