Desparasitació d'una vaca

Tots els ramaders ajuden a aguantar el seu bestiar i el dels veïns, mentre els veterinaris locals desparasiten les vaques. (2011, Uganda)