Cabreta

Aquest nen du la seva cabreta per desparasitar. (2013, Uganda)