Esterilització de material

Abans de disposar d'un autoclau, s'utilitzaven líquids enzimàtics per tal de mantenir l'asepsia del material de les cirurgies. (2011, Uganda)