Ignasi Marco

Professor Titular del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS), Departament de Medicina i Cirurgia Animals, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador de recerca a Daktari.

Go to link