top of page

Projectes

Eliminació de Lantana camara

En curs

La invasió per la planta al·lòctona Lantana camara és un problema que té com a principal conseqüència la pèrdua d'àrees de pastura.

 

Els Basongora, gràcies a les dalles que Daktari els pot proporcionar, ja han començat a lluitar contra la invasió d'aquesta planta.

Living Walls o Tancats vivents

Cercant font de finançament

Tancats metàl·lics recoberts d'una planta que la fa impenetrable als depredadors, protegint al bestiar.

Fanals autònoms

En curs

Fanals que funcionen amb energia solar per evitar l'atac dels depredadors a bestiar i persones

Pous d'aigua

En curs

Rehabilitació i construcció de pous en aquells llocs on é smés necessari.

Recerca

En curs

La recerca és una eina bàsica per entendre quins agents patògens actuen a la zona i com afecten als animals tant domèstics com salvatges.

Projecte Educatiu

En curs / En desenvolupament

Jornades de sensibilització dels ramaders en temes de benestar animal o d'educació e conservació dels escolars... són eines essencials per a que la resta d'actuacions siguin tot un èxit.

Embassament

En curs

Les comunitats que s'assenten a la perifèria dels Parcs Nacionals, acaben entrant-hi per poder abeurar el seu bestiar. Aquesta és una de les principals causes de transmissió de malalties entre la fauna salvatge i la domèstica.

 

Construint un embassament d'aigua de pluja fora de la zona protegida, s'aconseguiria reduir, considerablement aquest conflicte.

Please reload

logo Daktari.jpg
bottom of page