top of page

Eradicació de la Lantana camara

Lantana camara és una planta alòctona provinent d'Amèrica Central. Està present de forma molt notable a Queen Elizabeth Conservation Area, i és especialment visible a les zones de pastures Basongora, ocupant un 65% de les seves terres (4.500) hectàrees.

No té enemics naturals a la zona, es dispersa ràpidament mitjançant les seves llavors vermelles tant atractives per als ocells, i les seves alotoxines mantenen sota control als competidors vegetals.

La pèrdua de superfície herbada es tradueix en una mala condició corporal del bestiar boví, així com amb el seu desplaçament vers l'interior de la zona protegida, amb els conseqüents conflictes amb les autoritats de la conservació (UWA) i amb els grans depredadors (hienes, lleopards, lleons).

El mètode tradicional de contenció (que no d'eradicació) consisteix en tallar-la mitjançant matxets, arrencar les seves arrels amb aixades i posteriorment cremar-les.

La col·laboració de Daktari consisteix en proveïr els pastors Basongora de dalles mecàniques i del combustible necessari per al seu funcionament.

Posteriorment a la seva eliminació cal plantar cotó durant 2-3 anys i resembrar amb gràminees, tot protegint la zona amb  vailets elèctrics.

 

logo Daktari.jpg
bottom of page